Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Przykłady różnorodności gatunkowej

Przykłady różnorodności gatunkowej

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Wyróżnia się trzy poziomy różnorodności biologicznej: genetyczny, gatunkowy i ekosystemowy.

Spośród wymienionych przykładów A–D wybierz i zaznacz ten, który odzwierciedla różnorodność gatunkową.
A. Zróżnicowana długość włosów u ludzi.
B. Występowanie różnych kolorów sierści u psów.
C. Obecność różnych chwastów w uprawie zboża.
D. Różnice między typami łąk w górach i na nizinach.