Biologia: Autorskie zadania z histologii. - Centriola w komórce.

Centriola w komórce.

Autorskie zadania z histologii.

Wróć do listy

Na ilustracji przedstawiony jest schemat budowy centrioli.

Centriola w komórce.

Opisz budowę oraz wyjaśnij funkcję centrioli.