Biologia: Zadanie autorskie z zakresu histologii. - Filamenty aktynowe, miozynowe, pośrednie, mikrotubule. Charakterystyka elementów budowy cytoszkieletu.

Filamenty aktynowe, miozynowe, pośrednie, mikrotubule. Charakterystyka elementów budowy cytoszkieletu.

Zadanie autorskie z zakresu histologii.

Wróć do listy

Wymień oraz opisz elementy składające się na cytoszkielet komórki (filamenty aktynowe, filamenty miozynowe, filamenty pośrednie, mikrotubule) . Uwzględnij rozmiary elementów cytoszkieletu.