Biologia: Zadanie autorskie - Rola siły asymilacyjnej w procesie fotosyntezy.

Rola siły asymilacyjnej w procesie fotosyntezy.

Zadanie autorskie

Wróć do listy

Wyjaśnij rolę pełnej siły asymilacyjnej (ATP i NADPH) w procesie fotosyntezy.