Biologia: Rola mitochondrium w komórce, rola mitochondrium w transporcie substancji, rola mitochondium w prawidłowej pracy witki plemnika - Od czego zależy rozmieszczenie mitochondriów w komórce?

Od czego zależy rozmieszczenie mitochondriów w komórce?

Rola mitochondrium w komórce, rola mitochondrium w transporcie substancji, rola mitochondium w prawidłowej pracy witki plemnika

Wróć do listy

Przedstaw jaką rolę pełnią mitochondria w komórce,a także w jaki sposób pozwalają na prawidłową pracę witki plemnika. Uwzględnij rolę mitochondriów w transporcie związków wielkocząsteczkowych w komórce.