Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - fibroblasty, plazmocyty, osteoblasty, chondrocyty, makrofag, komóki tkanki łącznej.

fibroblasty, plazmocyty, osteoblasty, chondrocyty, makrofag, komóki tkanki łącznej.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Do komórek tkanki łącznej należą m.in.: fibroblasty, plazmocyty, osteoblasty, chondrocyty, makrofagi oraz komórki mezenchymalne tworzące tkankę łączną zarodkową.
Uzupełnij tabelę opisującą funkcje wybranych komórek tkanki łącznej – wpisz właściwe nazwy tych komórek wybrane spośród wymienionych powyżej.

fibroblasty, plazmocyty, osteoblasty, chondrocyty, makrofag, komóki tkanki łącznej.