Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Charakterystyka tkanki floemowej, zawartość soku floemowego.

Charakterystyka tkanki floemowej, zawartość soku floemowego.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Niektóre owady żerujące na roślinach odżywiają się sokiem floemowym. Te owady nakłuwają rurki sitowe za pomocą odpowiednio przystosowanych aparatów gębowych.

a) Uzupełnij zdania opisujące łyko (floem) jako tkankę – podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.
Łyko należy do tkanek (twórczych / stałych). Jego elementy przewodzące – rurki sitowe są zbudowane z komórek (żywych / martwych). Podobnie jak drewno, łyko jest tkanką
(jednorodną / niejednorodną).

b) Określ, z jakiego powodu sok floemowy jest wartościowym pokarmem dla tych owadów.