Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Jak fotoperiod wpływa na zakwitanie dalii i kosaćca?

Jak fotoperiod wpływa na zakwitanie dalii i kosaćca?

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono wyniki pięciu wariantów (A–E) doświadczenia, w którym badano wpływ fotoperiodu na zakwitanie dwóch gatunków roślin: dalii – rośliny dnia krótkiego oraz kosaćca – rośliny dnia długiego.
Podczas doświadczenia przerywano okres ciemności krótkim oświetlaniem roślin błyskami światła białego (wariant C) lub oświetlaniem roślin błyskami światła czerwonego (R, wariant D), albo oświetlaniem roślin błyskami światła czerwonego i następującymi po nich błyskami światła dalekiej czerwieni (FR, wariant E).

Jak fotoperiod wpływa na zakwitanie dalii i kosaćca?

a) Na podstawie wyników wariantów A–C przeprowadzonego doświadczenia określ właściwości fotoperiodu konieczne do zakwitnięcia dalii.

b) Na podstawie wyników wariantów B, D i E przeprowadzonego doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący zależności między przerywaniem ciemności błyskami światła czerwonego i błyskami światła dalekiej czerwieni a zakwitaniem kosaćca.