Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Cukry magazynowane w komórkach roślinnych.

Cukry magazynowane w komórkach roślinnych.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Wyjaśnij, dlaczego w komórkach roślinnych cukry są magazynowane głównie w postaciskrobi, a nie – sacharozy. W odpowiedzi uwzględnij właściwości osmotyczne obu związków.