Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Proces asymilacji CO2 oraz przemiany jej produktów zachodzące w komórce mezofilu.

Proces asymilacji CO2 oraz przemiany jej produktów zachodzące w komórce mezofilu.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono proces asymilacji CO2 oraz przemiany jej produktów zachodzące w komórce mezofilu.

Proces asymilacji CO2 oraz przemiany jej produktów zachodzące w komórce mezofilu.

a) Podaj nazwę cyklu oznaczonego na schemacie numerem 1. oraz pełną nazwę triozy, która jest jego produktem.

Nazwa cyklu: …….………………………. Nazwa triozy: …….………………………

b) Na podstawie schematu opisz procesy biochemiczne zachodzące w komórkach mezofilu w sytuacji, gdy produkcja PGAl jest tak intensywna, że przewyższa możliwość transportu tego związku do cytozolu.