Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Budowa błony komórkowej komórki zwierzęcej.

Budowa błony komórkowej komórki zwierzęcej.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę błony komórkowej.

Budowa błony komórkowej komórki zwierzęcej.

a) Określ, która z widocznych na rysunku cech budowy przedstawionej błony świadczy o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej.

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące budowy błony komórkowej są prawdziwe.
Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Budowa błony komórkowej komórki zwierzęcej.