Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Mikrotubule są dynamicznymi strukturami, które mogą wydłużać się lub skracać w wyniku polimeryzacji lub depolimeryzacji cząsteczek tubuliny.

Na rysunku przedstawiono mikrotubulę, z której do cytozolu uwalniane cząsteczki tubuliny, co prowadzi do skrócenia tej mikrotubuli

Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

1. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące podziałów komórkowych są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

2. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały poprawny opis przebiegu mejozy. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Podczas II podziału mejotycznego skracanie się mikrotubul zachodzi w czasie (metafazy / anafazy) i umożliwia rozejście się (chromatyd siostrzanych / biwalentów) do przeciwległych biegunów komórki. II podział mejotyczny zapewnia właściwą (ilość DNA / ploidalność jąder) w komórkach potomnych.

3. Jaką funkcję pełnią mikrotubule w ruchu komórek? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Mikrotubule tworzą wewnętrzny szkielet wici.

B. Podjednostki tubuliny hydrolizują ATP dostarczający energii do ruchu wici.

C. Skracanie się mikrotubul wici skutkuje ciągnięciem za sobą całej komórki.

D. Polimeryzacja mikrotubul powoduje wydłużanie wici i odpychanie się komórki od podłoża.

Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Mikrotubule są dynamicznymi strukturami, które mogą wydłużać się lub skracać w wyniku polimeryzacji lub depolimeryzacji cząsteczek tubuliny.

Na rysunku przedstawiono mikrotubulę, z której do cytozolu uwalniane cząsteczki tubuliny, co prowadzi do skrócenia tej mikrotubuli

Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

1. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące podziałów komórkowych są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Organella komórkowe – mikrotubule i mechanizm ich działania

2. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały poprawny opis przebiegu mejozy. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Podczas II podziału mejotycznego skracanie się mikrotubul zachodzi w czasie (metafazy / anafazy) i umożliwia rozejście się (chromatyd siostrzanych / biwalentów) do przeciwległych biegunów komórki. II podział mejotyczny zapewnia właściwą (ilość DNA / ploidalność jąder) w komórkach potomnych.

3. Jaką funkcję pełnią mikrotubule w ruchu komórek? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Mikrotubule tworzą wewnętrzny szkielet wici.

B. Podjednostki tubuliny hydrolizują ATP dostarczający energii do ruchu wici.

C. Skracanie się mikrotubul wici skutkuje ciągnięciem za sobą całej komórki.

D. Polimeryzacja mikrotubul powoduje wydłużanie wici i odpychanie się komórki od podłoża.