Biologia: ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022 - Paklitaksel – związek chemiczny stosowany w leczeniu przeciwnowotworowym

Biologia: ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022 - Paklitaksel – związek chemiczny stosowany w leczeniu przeciwnowotworowym

Paklitaksel – związek chemiczny stosowany w leczeniu przeciwnowotworowym

ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022

Wróć do listy

Paklitaksel to związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego (Taxus brevifolia). Stosuje się go w leczeniu m.in. raka sutka, jajnika i płuc. Działanie paklitakselu polega na stabilizacji mikrotubul i zahamowaniu ich depolimeryzacji, co uniemożliwia ich skracanie. Apigenina jest flawonem występującym m.in. w kwiatach rumianku, pietruszce i selerze. Poniżej przedstawiono wykres ilustrujący odsetek komórek nowotworowych, które pozostały żywe po 24 godzinach od podania paklitakselu (Pak), apigeniny (Api) lub obu związków razem (Pak i Api).
Słupki błędów wskazują odchylenie standardowe.

Paklitaksel – związek chemiczny stosowany w leczeniu przeciwnowotworowym

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis interpretacji przedstawionego wykresu. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Paklitaksel i apigenina podane razem powodują, że po 24 godzinach przeżywa średnio około (50%/ 80%) komórek. Na podstawie wykresu zamieszczonego we wprowadzeniu do zadania można
stwierdzić, że podanie paklitakselu i apigeniny (razem / oddzielnie) będzie – średnio rzecz biorąc – skuteczniejsze w terapii raka niż podawanie ich (razem / oddzielnie).

Paklitaksel – związek chemiczny stosowany w leczeniu przeciwnowotworowym

ELEMENTY ANALIZY STATYSTYCZNEJ W BIOLOGII CKE 2022

Wróć do listy

Paklitaksel to związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego (Taxus brevifolia). Stosuje się go w leczeniu m.in. raka sutka, jajnika i płuc. Działanie paklitakselu polega na stabilizacji mikrotubul i zahamowaniu ich depolimeryzacji, co uniemożliwia ich skracanie. Apigenina jest flawonem występującym m.in. w kwiatach rumianku, pietruszce i selerze. Poniżej przedstawiono wykres ilustrujący odsetek komórek nowotworowych, które pozostały żywe po 24 godzinach od podania paklitakselu (Pak), apigeniny (Api) lub obu związków razem (Pak i Api).
Słupki błędów wskazują odchylenie standardowe.

Paklitaksel – związek chemiczny stosowany w leczeniu przeciwnowotworowym

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis interpretacji przedstawionego wykresu. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Paklitaksel i apigenina podane razem powodują, że po 24 godzinach przeżywa średnio około (50%/ 80%) komórek. Na podstawie wykresu zamieszczonego we wprowadzeniu do zadania można
stwierdzić, że podanie paklitakselu i apigeniny (razem / oddzielnie) będzie – średnio rzecz biorąc – skuteczniejsze w terapii raka niż podawanie ich (razem / oddzielnie).