Biologia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

Biologia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Paklitaksel to związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego (Taxus brevifolia). Stosuje się go w leczeniu m.in. raka sutka, jajnika i płuc. Działanie paklitakselu polega na stabilizacji mikrotubul i zahamowaniu ich depolimeryzacji, co uniemożliwia ich skracanie. Apigenina jest flawonem występujący
m m.in. w kwiatach rumianku, pietruszce i selerze.


Poniżej przedstawiono wykres ilustrujący odsetek komórek nowotworowych, które pozostały żywe po 24 godzinach od podania paklitakselu (Pak), apigeniny (Api) lub obu związków razem (Pak i Api).


Słupki błędów wskazują odchylenie standardowe.

Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Paklitaksel jest przyczyną zatrzymania cyklu komórkowego w fazie

Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

 

2. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis interpretacji przedstawionego wykresu. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Paklitaksel i apigenina podane razem powodują, że po 24 godzinach przeżywaśrednio około (50% / 80%) komórek. Na podstawie wykresu zamieszczonego we wprowadzeniu do zadania można stwierdzić, że podanie paklitakselu i apigeniny (razem / oddzielnie) będzie średnio rzecz biorąc skuteczniejsze w terapii raka niż podawanie ich (razem / oddzielnie).

Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Paklitaksel to związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego (Taxus brevifolia). Stosuje się go w leczeniu m.in. raka sutka, jajnika i płuc. Działanie paklitakselu polega na stabilizacji mikrotubul i zahamowaniu ich depolimeryzacji, co uniemożliwia ich skracanie. Apigenina jest flawonem występujący
m m.in. w kwiatach rumianku, pietruszce i selerze.


Poniżej przedstawiono wykres ilustrujący odsetek komórek nowotworowych, które pozostały żywe po 24 godzinach od podania paklitakselu (Pak), apigeniny (Api) lub obu związków razem (Pak i Api).


Słupki błędów wskazują odchylenie standardowe.

Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Paklitaksel jest przyczyną zatrzymania cyklu komórkowego w fazie

Paklitaksel – związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego

 

2. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis interpretacji przedstawionego wykresu. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Paklitaksel i apigenina podane razem powodują, że po 24 godzinach przeżywaśrednio około (50% / 80%) komórek. Na podstawie wykresu zamieszczonego we wprowadzeniu do zadania można stwierdzić, że podanie paklitakselu i apigeniny (razem / oddzielnie) będzie średnio rzecz biorąc skuteczniejsze w terapii raka niż podawanie ich (razem / oddzielnie).