Biologia: Glikokaliks na powierzchni komórki, reszty cukrowe na błonie - Rola glikokaliksu w komórce

Rola glikokaliksu w komórce

Glikokaliks na powierzchni komórki, reszty cukrowe na błonie

Wróć do listy

Wyjaśnij jaką rolę pełni glikokaliks w mechanizmie obrony komórki, sprecyzuj jakie znaczenie mają reszty cukrowe w komunikacji komórek oraz mechanizmie immunologicznym.
Czy reszty cukrów na powierzchni błony to antygeny?