Biologia: Kanały jonowe, jony w komórce, transport przez błonę - Znaczenie selektywności kanałów jonowych

Znaczenie selektywności kanałów jonowych

Kanały jonowe, jony w komórce, transport przez błonę

Wróć do listy

Wyjaśnij jak zbudowane są kanały jonowe transportujące jony dodatnie, a jak kanały transportujące jony ujemne.
Czym jest selektywność kanałów jonowych?