Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - Rozpoznawanie organelli komórkowych

Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - Rozpoznawanie organelli komórkowych

Rozpoznawanie organelli komórkowych

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono fotografię pewnego organellum komórkowego, wykonaną z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

Rozpoznawanie organelli komórkowych

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące widocznego na zdjęciu organellum prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Rozpoznawanie organelli komórkowych

Rozpoznawanie organelli komórkowych

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono fotografię pewnego organellum komórkowego, wykonaną z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

Rozpoznawanie organelli komórkowych

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące widocznego na zdjęciu organellum prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Rozpoznawanie organelli komórkowych