Biologia: 2013 maj - Zadanie 17.

Zadanie 17.

2013 maj

Wróć do listy

Plastydy są organellami występującymi w komórkach roślinnych. Formą wyjściową dla wszystkich rodzajów plastydów są proplastydy, charakterystyczne dla komórek merystematycznych.
Na schemacie przedstawiono rodzaje plastydów oraz możliwości ich przekształcania się.

Zadanie 17.

a) Podaj, jaką funkcję pełnią leukoplasty w komórce roślinnej.
b) Korzystając ze schematu, wyjaśnij, dlaczego bulwy ziemniaków wystawione na działanie światła zielenieją po pewnym czasie.