Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Płazy objęta ochroną gatunkową.

Płazy objęta ochroną gatunkową.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Wybierz spośród A–D i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W Polsce są objęte ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową)

A. wszystkie gatunki płazów.
B. wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem żab zielonych.
C. wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem żab brunatnych i zielonych.
D. wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem traszki zwyczajnej i żaby trawnej.