Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła - Procentowa zawartość trzech głównych azotowych produktów przemiany materii w moczu wydalanym przez gady.

Procentowa zawartość trzech głównych azotowych produktów przemiany materii w moczu wydalanym przez gady.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła

Wróć do listy

Na diagramie przedstawiono procentową zawartość trzech głównych azotowych produktów przemiany materii w moczu wydalanym przez gady, które w różnym stopniu są związane ze środowiskiem wodnym.

Procentowa zawartość trzech głównych azotowych produktów przemiany materii w moczu wydalanym przez gady.

Rozpoznaj przedstawione na diagramie azotowe produkty przemiany materii wydalane przez wymienione gady. Wpisz w wyznaczone miejsca nazwy tych produktów tak, aby powstała prawidłowa legenda diagramu.

Procentowa zawartość trzech głównych azotowych produktów przemiany materii w moczu wydalanym przez gady.

Podaj nazwę błony płodowej otaczającej jamę, do której są odkładane azotowe produkty przemiany materii w czasie życia zarodkowego gadów.

Wyjaśnij, dlaczego żółw błotny i żółw pustynny różnią się proporcjami wydalanych azotowych produktów przemiany materii. W odpowiedzi uwzględnij warunki środowiska życia każdego z tych gatunków.