Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2018, stara formuła - Budowa skóry.

Budowa skóry.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2018, stara formuła

Wróć do listy

Na poniższym zdjęciu przedstawiono budowę skóry typową dla wielu przedstawicieli pewnej
gromady kręgowców lądowych.

Budowa skóry.

a) Określ przynależność systematyczną – gromadę – zwierzęcia, od którego pobrano
tkankę, a następnie wykonano przedstawiony preparat. Odpowiedź uzasadnij,
wskazując jedną cechę budowy skóry charakterystyczną dla wszystkich zwierząt
zaliczanych do tej gromady.

b) Dla każdej z wymienionych warstw skóry podaj nazwę listka zarodkowego, z którego
ta warstwa się rozwija.

1. Skóra właściwa:

2. Naskórek:

c) Wykaż, że gruczoły jadowe spełniają istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu,
którego budowę skóry przedstawiono na zdjęciu.