Biologia: 2016 maj sr - Zadanie 23.

Zadanie 23.

2016 maj sr

Wróć do listy

Na schematach (A-C), bez zachowania prawidłowej kolejności, zilustrowano reakcje psa na różne rodzaje bodźców podczas powstawania odruchu warunkowego.

Zadanie 23.

Na podstawie: H. Wiśniewski, Biologia, Warszawa 1994.

Podaj, na którym schemacie zilustrowano wykształcony u psa odruch warunkowy. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do mechanizmu jego powstawania.