Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Faza fotosyntezy zależna od światła. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

Faza fotosyntezy zależna od światła. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Podczas fazy fotosyntezy zależnej od światła ATP powstaje na drodze fosforylacji. Na schemacie A przedstawiono fosforylację, której towarzyszy cykliczny transport elektronów, a na schemacie B – fosforylację, której towarzyszy niecykliczny transport elektronów.

Faza fotosyntezy zależna od światła. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

Na podstawie schematów uzupełnij tabelę, w której porównasz oba typy fosforylacji i transportu elektronów zachodzące podczas fotosyntezy.

Faza fotosyntezy zależna od światła. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

Wyjaśnij, dlaczego do zajścia fotosyntezy konieczny jest niecykliczny transport elektronów, a niewystarczający jest sam transport cykliczny. W odpowiedzi uwzględnij
produkty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy.

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące fazy fotosyntezy zależnej od światła są
prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Faza fotosyntezy zależna od światła. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.