Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Rośliny dnia krótkiego i długiego. Mechanizm działania fitochromu.

Rośliny dnia krótkiego i długiego. Mechanizm działania fitochromu.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Fitochrom – niebieskozielone białko – występuje w liściach roślin i jest fotoreceptorem uczestniczącym w wielu reakcjach fizjologicznych wywoływanych przez światło, np. w reakcjach fotoperiodycznych. Kwitnienie roślin krótkiego dnia (RKD) i roślin długiego
dnia (RDD) jest związane z działaniem aktywnej formy fitochromu. Na schemacie przedstawiono mechanizm powstawania dwóch form fitochromu.

Rośliny dnia krótkiego i długiego. Mechanizm działania fitochromu.

Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące fitochromu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Rośliny dnia krótkiego i długiego. Mechanizm działania fitochromu.

Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij tabelę dotyczącą zakwitania roślin
krótkiego dnia (RKD).

Rośliny dnia krótkiego i długiego. Mechanizm działania fitochromu.