Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Struktura i funkcjonowanie łańcucha oddechowego.

Struktura i funkcjonowanie łańcucha oddechowego.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono strukturę i funkcjonowanie łańcucha oddechowego.

Struktura i funkcjonowanie łańcucha oddechowego.

a) Określ lokalizację białkowych kompleksów łańcucha oddechowego w komórce prokariotycznej i komórce eukariotycznej. W miejsce wyznaczone przy każdym rodzaju komórki (A–B) wpisz numer właściwej struktury wybrany spośród 1.–5.

Rodzaj komórki

A. prokariotyczna: ………..…….

B. eukariotyczna: …………..……

Lokalizacja białkowych kompleksów łańcucha oddechowego

1. zewnętrzna błona mitochondrium

2. błona komórkowa

3. cytozol

4. nukleosom

5. wewnętrzna błona mitochondrium

b) Wykaż związek między działaniem kompleksów białkowych łańcucha oddechowego, oznaczonych na schemacie cyframi I, III i IV, a działaniem syntazy ATP.

c) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcjonowania łańcucha oddechowego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Struktura i funkcjonowanie łańcucha oddechowego.