Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Cząsteczki i makrocząsteczki powstające na terenie jądra komórkowego.

Cząsteczki i makrocząsteczki powstające na terenie jądra komórkowego.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Spośród wymienionych cząsteczek i makrocząsteczek wybierz i podkreśl wyłącznie te, które powstają na terenie jądra komórkowego i są z niego eksportowane do cytoplazmy.

DNA,  histony,  mRNA,  podjednostki rybosomów,  tRNA