Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Rozmiary rybosomów.

Rozmiary rybosomów.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Oceń, czy stwierdzenie „Wszystkie rybosomy w komórkach zwierzęcych są jednakowej wielkości” jest prawdziwe. Odpowiedź uzasadnij.