Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.

Transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji
świetlnych fotosyntezy u roślin.

Transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.

Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.

Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.

Spośród poniższych odpowiedzi A–D wybierz i zaznacz tę, która zawiera poprawne informacje dotyczące fotosystemów uczestniczących w transporcie elektronów zachodzącym w sposób niecykliczny oraz produktów reakcji towarzyszących temu transportowi.

Transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.