Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła - Fragment pewnej komórki mchu złotowłosa strojnego.

Fragment pewnej komórki mchu złotowłosa strojnego.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła

Wróć do listy

Mchy pokrywają glebę dużymi, zwartymi darniami.
Na zdjęciu przedstawiono fragment pewnej komórki mchu złotowłosa strojnego. Literami oznaczono:
m – mitochondria, v – wakuole, c – chloroplasty, g – krople tłuszczu zawarte w cytoplazmie.

Fragment pewnej komórki mchu złotowłosa strojnego.

Przeprowadzono obserwację, której celem było określenie odporności złotowłosa strojnego na niską temperaturę. Wiosną i zimą zmierzono zawartość chlorofilu i aktywność fotosyntetyczną tkanki, której komórkę przedstawiono na powyższym zdjęciu.
Wyniki badania podano w tabeli.

Fragment pewnej komórki mchu złotowłosa strojnego.

Określ, czy na zdjęciu przedstawiono komórkę dojrzałego sporofitu, czy – gametofitu złotowłosa strojnego. Odpowiedź uzasadnij – podaj jedną, widoczną na zdjęciu, cechę budowy charakterystyczną dla tego pokolenia.

Wybierz i zaznacz właściwe dokończenie zdania spośród A–B oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–3.

Na podstawie wyników obserwacji można stwierdzić, że złotowłos strojny

Fragment pewnej komórki mchu złotowłosa strojnego.

Wykaż, że mszaki
1. przyczyniają się do ochrony gleby przed erozją spowodowaną wiatrem: 

2. wpływają na bilans wodny środowiska: