Biologia: ARKUSZ MATURALNY Z BIOLOGII ROZSZERZONEJ MAJ 2020 STARA FORMUŁA - Znaczenie aerenchymy u roślin wodnych.

Znaczenie aerenchymy u roślin wodnych.

ARKUSZ MATURALNY Z BIOLOGII ROZSZERZONEJ MAJ 2020 STARA FORMUŁA

Wróć do listy

Miękisz powietrzny, zwany aerenchymą, występuje u roślin wodnych i roślin żyjących
na siedliskach podmokłych. Pełni on głównie funkcję tkanki przewietrzającej.
Na zdjęciu przedstawiono aerenchymę z kłącza tataraku.

Znaczenie aerenchymy u roślin wodnych.

Podaj jedną, widoczną na zdjęciu, cechę budowy aerenchymy, która różni tę tkankę od innych typów tkanki miękiszowej i jest przystosowaniem do pełnienia funkcji przewietrzającej.

Podaj przykład funkcji, którą pełni aerenchyma u roślin wodnych, innej niż
przewietrzanie.