Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Powstawanie zarodników u muchomora. Cykl rozwojowy u muchomora.

Powstawanie zarodników u muchomora. Cykl rozwojowy u muchomora.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono powstawanie zarodników u muchomora należącego do grzybów kapeluszowych.

Powstawanie zarodników u muchomora. Cykl rozwojowy u muchomora.

a) Przyporządkuj wymienionym poniżej procesom litery, którymi te procesy oznaczone są na rysunku.
Mejoza: ………………… Kariogamia jąder sprzężonych: …………………

b) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis dotyczący cyklu
rozwojowego muchomora. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.
W cyklu życiowym muchomora dominuje faza (haploidalna / diploidalna / jąder sprzężonych).
Mejoza zachodzi w komórkach tworzących warstwę (na powierzchni blaszek owocnika /
na górnej powierzchni kapelusza owocnika / u podstawy owocnika). W wyniku tego procesupowstają zarodniki (konidialne / podstawkowe / workowe).