Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Budowa pantofelka. Koniugacja u pantofelków.

Budowa pantofelka. Koniugacja u pantofelków.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę pantofelka (Paramecium caudatum) należącego
do orzęsków żyjących w środowisku słodkowodnym. Charakterystyczną cechą tych protistów jest aparat jądrowy złożony z dwóch jąder komórkowych: makronukleusa i mikronukleusa. U niektórych gatunków aparat ten jest zwielokrotniony.

Budowa pantofelka. Koniugacja u pantofelków.

a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą A i wykaż związek funkcji tej struktury ze środowiskiem życia tych orzęsków.
Nazwa struktury A:

b) Wyjaśnij, w jaki sposób struktura oznaczona na rysunku literą B umożliwia rekombinację materiału genetycznego podczas koniugacji pantofelków.

Wskazówki i porady:

Protisty to organizmy eukariotyczne (jądrowe), rozmnażać mogą się zarówno płciowo jak i bezpłciowo.

Nie są to organizmy o typowej budowie tkankowej.

Poruszanie się protistów jest zalezne od wykształonego przez nie układu, rzęsek, wici czy błonki falującej, niektóre swobodnie unoszą się w toni wodnej.

Protisty, które koniecznie trzeba znać:

-świdrowiec gambijski, zarodziec malarii, pantofelek, ameba, euglena, okrzemki