Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Bezbarwny wodny roztwór dwóch soli może zawierać znaczące ilości następujących jonów:

Br–       S2–       SO42–       NH4+       Mg2+

W celu ustalenia składu badanego roztworu pobrano cztery jego próbki i wykonano doświadczenia zilustrowane na poniższym schemacie:

Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

Wszystkie wyniki doświadczenia przedstawiono w tabeli.

Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

1. Napisz wzory sumaryczne dwóch soli, z których przygotowano badany roztwór.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas doświadczenia w probówkach 1. i 4.

Równanie reakcji zachodzącej w probówce 1.:

Równanie reakcji zachodzącej w probówce 4.:

Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Bezbarwny wodny roztwór dwóch soli może zawierać znaczące ilości następujących jonów:

Br–       S2–       SO42–       NH4+       Mg2+

W celu ustalenia składu badanego roztworu pobrano cztery jego próbki i wykonano doświadczenia zilustrowane na poniższym schemacie:

Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

Wszystkie wyniki doświadczenia przedstawiono w tabeli.

Bezbarwny wodny roztwór pewnych dwóch soli

1. Napisz wzory sumaryczne dwóch soli, z których przygotowano badany roztwór.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas doświadczenia w probówkach 1. i 4.

Równanie reakcji zachodzącej w probówce 1.:

Równanie reakcji zachodzącej w probówce 4.: