Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Mieszanie roztworów o różnych stężeniach

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Mieszanie roztworów o różnych stężeniach

Mieszanie roztworów o różnych stężeniach

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Zmieszano 500 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu 𝑐 (roztwór A) i 250 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,10 mol * dm^3 (roztwór B). W temperaturze 25°C pH otrzymanego roztworu C wynosiło 12,7.

Oblicz stężenie molowe 𝒄 roztworu A wodorotlenku sodu. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów. Wynik podaj z odpowiednią jednostką.

Mieszanie roztworów o różnych stężeniach

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Zmieszano 500 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu 𝑐 (roztwór A) i 250 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,10 mol * dm^3 (roztwór B). W temperaturze 25°C pH otrzymanego roztworu C wynosiło 12,7.

Oblicz stężenie molowe 𝒄 roztworu A wodorotlenku sodu. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów. Wynik podaj z odpowiednią jednostką.