Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - otrzymywanie wodorotlenku glinu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - otrzymywanie wodorotlenku glinu

otrzymywanie wodorotlenku glinu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Uczniowie przeprowadzili dwuetapowe doświadczenie, w którym w temperaturze pokojowej otrzymali z metalicznego glinu wodorotlenek glinu.

 

1. Wybierz i zaznacz na poniższym schemacie wzory odczynników, których użyto podczas doświadczenia przeprowadzonego przez uczniów.

otrzymywanie wodorotlenku glinu

2. Zapisz w formie jonowej skróconej:

• równanie reakcji zachodzącej w etapie I

• równanie reakcji zachodzącej w etapie II


opisanego doświadczenia, a następnie napisz, jakie zmiany zaobserwowano po dodaniu – w etapie II – nadmiaru wybranego odczynnika.


Równania reakcji:
Etap I:
Etap II:
Zaobserwowane zmiany:

otrzymywanie wodorotlenku glinu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Uczniowie przeprowadzili dwuetapowe doświadczenie, w którym w temperaturze pokojowej otrzymali z metalicznego glinu wodorotlenek glinu.

 

1. Wybierz i zaznacz na poniższym schemacie wzory odczynników, których użyto podczas doświadczenia przeprowadzonego przez uczniów.

otrzymywanie wodorotlenku glinu

2. Zapisz w formie jonowej skróconej:

• równanie reakcji zachodzącej w etapie I

• równanie reakcji zachodzącej w etapie II


opisanego doświadczenia, a następnie napisz, jakie zmiany zaobserwowano po dodaniu – w etapie II – nadmiaru wybranego odczynnika.


Równania reakcji:
Etap I:
Etap II:
Zaobserwowane zmiany: