Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - procentowa masowa zawartość substancji w mieszaninie wyjściowej

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - procentowa masowa zawartość substancji w mieszaninie wyjściowej

procentowa masowa zawartość substancji w mieszaninie wyjściowej

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:

procentowa masowa zawartość substancji w mieszaninie wyjściowej

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75,0 g metalicznego kobaltu.

Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku kobaltu(II) w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100 %.

procentowa masowa zawartość substancji w mieszaninie wyjściowej

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:

procentowa masowa zawartość substancji w mieszaninie wyjściowej

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75,0 g metalicznego kobaltu.

Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku kobaltu(II) w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100 %.