Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - rozpuszczalność pewnego hydratu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - rozpuszczalność pewnego hydratu

rozpuszczalność pewnego hydratu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W 150 g wody o temperaturze 80 °C rozpuszczono 160 g bezwodnego tiosiarczanu sodu (Na2S2O3). Otrzymany roztwór ochłodzono do temperatury 20 °C.

Oblicz, ile gramów Na2S2O3 ∙ 5H2O wykrystalizuje po ochłodzeniu roztworu. W temperaturze 𝟐𝟎 °𝐂 rozpuszczalność hydratu wynosi 𝟏𝟕𝟔 𝐠 w 𝟏𝟎𝟎 𝐠 wody.

rozpuszczalność pewnego hydratu

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W 150 g wody o temperaturze 80 °C rozpuszczono 160 g bezwodnego tiosiarczanu sodu (Na2S2O3). Otrzymany roztwór ochłodzono do temperatury 20 °C.

Oblicz, ile gramów Na2S2O3 ∙ 5H2O wykrystalizuje po ochłodzeniu roztworu. W temperaturze 𝟐𝟎 °𝐂 rozpuszczalność hydratu wynosi 𝟏𝟕𝟔 𝐠 w 𝟏𝟎𝟎 𝐠 wody.