Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - procesy polimeryzacji i kondensacji

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - procesy polimeryzacji i kondensacji

procesy polimeryzacji i kondensacji

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Związek organiczny X jest substratem w procesach produkcji niektórych tworzyw sztucznych. Ten związek ulega reakcji polimeryzacji i jest stosowany jako jeden z reagentów w procesach polikondensacji. Niżej przedstawione są wzory fragmentów łańcucha dwóch polimerów (oznaczonych literami A i B), w których syntezie bierze udział związek X.

 

procesy polimeryzacji i kondensacji

procesy polimeryzacji i kondensacji

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Związek organiczny X jest substratem w procesach produkcji niektórych tworzyw sztucznych. Ten związek ulega reakcji polimeryzacji i jest stosowany jako jeden z reagentów w procesach polikondensacji. Niżej przedstawione są wzory fragmentów łańcucha dwóch polimerów (oznaczonych literami A i B), w których syntezie bierze udział związek X.

 

procesy polimeryzacji i kondensacji