Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Elektrochemia – Ogniwa

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Elektrochemia – Ogniwa

Elektrochemia – Ogniwa

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Zbudowano dwa ogniwa składające się z półogniw metalicznych (I rodzaju). W jednym z ogniw półogniwo cynkowe stanowi anodę, a w drugim katodę. Wartości SEM tych ogniw różnią się o 59 mV.

Uzupełnij schematy opisanych ogniw.

Elektrodą w dobieranym półogniwie powinien być jeden z wymienionych metali:

mangan   chrom   żelazo   kobalt   miedź


Schematy ogniw:

A ( ̶ ): Zn Zn2+ ………. ………. :(+) K

A ( ̶ ): ….… │ ………. Zn2+ Zn :(+) K

Elektrochemia – Ogniwa

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Zbudowano dwa ogniwa składające się z półogniw metalicznych (I rodzaju). W jednym z ogniw półogniwo cynkowe stanowi anodę, a w drugim katodę. Wartości SEM tych ogniw różnią się o 59 mV.

Uzupełnij schematy opisanych ogniw.

Elektrodą w dobieranym półogniwie powinien być jeden z wymienionych metali:

mangan   chrom   żelazo   kobalt   miedź


Schematy ogniw:

A ( ̶ ): Zn Zn2+ ………. ………. :(+) K

A ( ̶ ): ….… │ ………. Zn2+ Zn :(+) K