Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - metody wykrywania obecności jonów bromkowych

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - metody wykrywania obecności jonów bromkowych

metody wykrywania obecności jonów bromkowych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Jedna z metod wykrywania obecności jonów bromkowych albo jodkowych w roztworze polega na utlenieniu ich do wolnego bromu albo jodu.

Rozstrzygnij, czy zarówno jony bromkowe, jak i jony jodkowe można utlenić za pomocą kwasu azotowego(V). Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu odnieś się do wartości odpowiednich potencjałów standardowych.


Rozstrzygnięcie:
jony bromkowe:
jony jodkowe:


Uzasadnienie:

metody wykrywania obecności jonów bromkowych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Jedna z metod wykrywania obecności jonów bromkowych albo jodkowych w roztworze polega na utlenieniu ich do wolnego bromu albo jodu.

Rozstrzygnij, czy zarówno jony bromkowe, jak i jony jodkowe można utlenić za pomocą kwasu azotowego(V). Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu odnieś się do wartości odpowiednich potencjałów standardowych.


Rozstrzygnięcie:
jony bromkowe:
jony jodkowe:


Uzasadnienie: