Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - gęstości wody bromowej i chloroformu

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - gęstości wody bromowej i chloroformu

gęstości wody bromowej i chloroformu

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Na zdjęciu obok pokazano dwuetapowe doświadczenie, podczas którego do probówki wprowadzono kilka cm³ chloroformu (CHCl₃) oraz wodę bromową (etap 1.), a następnie ciecze wymieszano i pozostawiono na pewien czas (etap 2.).

gęstości wody bromowej i chloroformu

Przedstaw wniosek z pokazanego doświadczenia dotyczący porównania gęstości wody bromowej i chloroformu. Nazwij proces, który spowodował zmianę wyglądu zawartości probówki po wymieszaniu i ponownym rozdzieleniu się cieczy.

Gęstość chloroformu jest ? niż gęstość wody bromowej.


Nazwa procesu:

gęstości wody bromowej i chloroformu

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Na zdjęciu obok pokazano dwuetapowe doświadczenie, podczas którego do probówki wprowadzono kilka cm³ chloroformu (CHCl₃) oraz wodę bromową (etap 1.), a następnie ciecze wymieszano i pozostawiono na pewien czas (etap 2.).

gęstości wody bromowej i chloroformu

Przedstaw wniosek z pokazanego doświadczenia dotyczący porównania gęstości wody bromowej i chloroformu. Nazwij proces, który spowodował zmianę wyglądu zawartości probówki po wymieszaniu i ponownym rozdzieleniu się cieczy.

Gęstość chloroformu jest ? niż gęstość wody bromowej.


Nazwa procesu: