Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - kinetyka reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V)

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - kinetyka reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V)

kinetyka reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V)

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Badano kinetykę reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V) w środowisku kwasowym, która przebiega zgodnie z równaniem:

5Br+ BrO₃⁻ + 6H+ → 3Br+ 3HO


Na podstawie pomiarów kinetycznych ustalono następującą zależność między szybkością tej
reakcji a stężeniami reagentów:
𝑣 = 𝑘 [Br] [BrO⁻] [H+]

 

1. Stała szybkości reakcji w zależności od postaci równania kinetycznego może mieć różny wymiar. Niżej przedstawiono przykładowe wyrażenia oznaczone literami AD.

kinetyka reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych
w każdym nawiasie.


Stała szybkości reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V) ma jednostkę oznaczoną literą (A / B / C / D). Jedno z podanych wyrażeń nie może być jednostką stałej szybkości reakcji. To wyrażenie oznaczono literą (A / B / C / D).

 

2. Oblicz, jak zmieni się szybkość opisanej reakcji, jeżeli początkowe pH roztworu będzie wyższe o 𝟎, 𝟑.

kinetyka reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V)

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Badano kinetykę reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V) w środowisku kwasowym, która przebiega zgodnie z równaniem:

5Br+ BrO₃⁻ + 6H+ → 3Br+ 3HO


Na podstawie pomiarów kinetycznych ustalono następującą zależność między szybkością tej
reakcji a stężeniami reagentów:
𝑣 = 𝑘 [Br] [BrO⁻] [H+]

 

1. Stała szybkości reakcji w zależności od postaci równania kinetycznego może mieć różny wymiar. Niżej przedstawiono przykładowe wyrażenia oznaczone literami AD.

kinetyka reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych
w każdym nawiasie.


Stała szybkości reakcji utleniania jonów bromkowych jonami bromianowymi(V) ma jednostkę oznaczoną literą (A / B / C / D). Jedno z podanych wyrażeń nie może być jednostką stałej szybkości reakcji. To wyrażenie oznaczono literą (A / B / C / D).

 

2. Oblicz, jak zmieni się szybkość opisanej reakcji, jeżeli początkowe pH roztworu będzie wyższe o 𝟎, 𝟑.