Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W wysokiej temperaturze tlenki żelaza można zredukować wodorem do metalicznego żelaza. Redukcja tlenku FeOprzebiega zgodnie z równaniem:

FeO(s) + 4H(g) 3Fe(s) + 4HO(g)


Z reaktora o pojemności 8,0 dm3, zawierającego 420 g tlenku FeO, odpompowano powietrze i wprowadzono 6,0 g wodoru. Zawartość reaktora ogrzano do temperatury 𝑇, w której stała równowagi powyższej reakcji wynosi 0,20.


Oblicz stężenie pary wodnej w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi oraz masę otrzymanego żelaza.

stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W wysokiej temperaturze tlenki żelaza można zredukować wodorem do metalicznego żelaza. Redukcja tlenku FeOprzebiega zgodnie z równaniem:

FeO(s) + 4H(g) 3Fe(s) + 4HO(g)


Z reaktora o pojemności 8,0 dm3, zawierającego 420 g tlenku FeO, odpompowano powietrze i wprowadzono 6,0 g wodoru. Zawartość reaktora ogrzano do temperatury 𝑇, w której stała równowagi powyższej reakcji wynosi 0,20.


Oblicz stężenie pary wodnej w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi oraz masę otrzymanego żelaza.