Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W trzech probówkach oznaczonych numerami 1, 2, 3, znajdowała się woda z dodatkiem oranżu metylowego. Do każdej z tych probówek wprowadzono małą porcję jednego z tlenków wybranych z poniższego zbioru:

Na₂O

SiO

PO₁₀

CuO

Zawartość każdej z probówek wymieszano i pozostawiono na pewien czas.

typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

1. Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory tlenków wprowadzonych do probówek 1 i 2.

 

typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

 

2. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, której produkt spowodował zmianę barwy oranżu metylowego w probówce 3.

typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W trzech probówkach oznaczonych numerami 1, 2, 3, znajdowała się woda z dodatkiem oranżu metylowego. Do każdej z tych probówek wprowadzono małą porcję jednego z tlenków wybranych z poniższego zbioru:

Na₂O

SiO

PO₁₀

CuO

Zawartość każdej z probówek wymieszano i pozostawiono na pewien czas.

typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

1. Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory tlenków wprowadzonych do probówek 1 i 2.

 

typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków

 

2. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, której produkt spowodował zmianę barwy oranżu metylowego w probówce 3.