Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Systematyka związków nieorganicznych

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Systematyka związków nieorganicznych

Systematyka związków nieorganicznych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W celu skutecznego usunięcia jonów z roztworu stosuje się często metodę strąceniową, w której odczynnik strącający jest dodawany w nadmiarze.

Rozstrzygnij, czy w ten sposób można usunąć jony glinu z roztworu jego soli, gdy odczynnikiem strącającym będzie roztwór NaOH. Uzasadnij swoją odpowiedź.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

Systematyka związków nieorganicznych

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W celu skutecznego usunięcia jonów z roztworu stosuje się często metodę strąceniową, w której odczynnik strącający jest dodawany w nadmiarze.

Rozstrzygnij, czy w ten sposób można usunąć jony glinu z roztworu jego soli, gdy odczynnikiem strącającym będzie roztwór NaOH. Uzasadnij swoją odpowiedź.


Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie: