Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - przewidywanie produktów redukcji jonów manganianowych(VII)

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - przewidywanie produktów redukcji jonów manganianowych(VII)

przewidywanie produktów redukcji jonów manganianowych(VII)

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Przeprowadzono dwa doświadczenia.

Doświadczenie I: Uczeń strącił osad Fe(OH), a następnie dodał trochę wody utlenionej (wodnego roztworu HOo stężeniu 3 %) i zauważył, że barwa osadu zmieniła się na rdzawobrązową (reakcja 1.).


Doświadczenie II: Uczeń przygotował zielony roztwór Na[Cr(OH)], a następnie dodał trochę HOi stwierdził, że barwa roztworu zmieniła się na żółtą (reakcja 2.).


Na podstawie wyników tych doświadczeń uczeń sformułował hipotezę:
HOw reakcjach utlenianiaredukcji zawsze zachowuje się jak utleniacz.

 

1. Napisz równania reakcji przebiegających w opisanych doświadczeniach:
w formie cząsteczkowej równanie reakcji 1.

w formie jonowej skróconej równanie reakcji 2.


Reakcja 1.:


Reakcja 2.:

 

2. Nauczyciel zaproponował, żeby w celu weryfikacji postawionej hipotezy sprawdzić, czy woda utleniona reaguje z jonami manganianowymi(VII). Doświadczenie przeprowadzono.
Na zdjęciach poniżej pokazano, jak zmieniał się wygląd zawartości probówki z roztworem KMnO, gdy dodano do niego HO.

przewidywanie produktów redukcji jonów manganianowych(VII)

Rozstrzygnij, czy wynik doświadczenia potwierdza uczniowską hipotezę. Uzasadnij swoją odpowiedź zinterpretuj zmiany zaobserwowane w trakcie doświadczenia.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

przewidywanie produktów redukcji jonów manganianowych(VII)

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Przeprowadzono dwa doświadczenia.

Doświadczenie I: Uczeń strącił osad Fe(OH), a następnie dodał trochę wody utlenionej (wodnego roztworu HOo stężeniu 3 %) i zauważył, że barwa osadu zmieniła się na rdzawobrązową (reakcja 1.).


Doświadczenie II: Uczeń przygotował zielony roztwór Na[Cr(OH)], a następnie dodał trochę HOi stwierdził, że barwa roztworu zmieniła się na żółtą (reakcja 2.).


Na podstawie wyników tych doświadczeń uczeń sformułował hipotezę:
HOw reakcjach utlenianiaredukcji zawsze zachowuje się jak utleniacz.

 

1. Napisz równania reakcji przebiegających w opisanych doświadczeniach:
w formie cząsteczkowej równanie reakcji 1.

w formie jonowej skróconej równanie reakcji 2.


Reakcja 1.:


Reakcja 2.:

 

2. Nauczyciel zaproponował, żeby w celu weryfikacji postawionej hipotezy sprawdzić, czy woda utleniona reaguje z jonami manganianowymi(VII). Doświadczenie przeprowadzono.
Na zdjęciach poniżej pokazano, jak zmieniał się wygląd zawartości probówki z roztworem KMnO, gdy dodano do niego HO.

przewidywanie produktów redukcji jonów manganianowych(VII)

Rozstrzygnij, czy wynik doświadczenia potwierdza uczniowską hipotezę. Uzasadnij swoją odpowiedź zinterpretuj zmiany zaobserwowane w trakcie doświadczenia.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie: