Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Oddziaływania międzycząsteczkowe

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - Oddziaływania międzycząsteczkowe

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W poniższej tabeli zamieszczono dane dotyczące rozpuszczalności substancji X w wodzie, a na wykresie przedstawiono krzywą zależności rozpuszczalności substancji Y w wodzie.

Oddziaływania międzycząsteczkowe

1. Narysuj na wykresie (s. 10) krzywą rozpuszczalności substancji X i wyznacz wartość temperatury, w której substancje X i Y mają taką samą rozpuszczalność. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu substancji X lub Y w tej temperaturze.


Substancje X i Y mają taką samą rozpuszczalność w temperaturze ………… °C.

Stężenie % nasyconego roztworu:

 

2. Spośród wymienionych niżej substancji wybierz tę, która była oznaczona symbolem X, oraz tę, która była oznaczona symbolem Y. Napisz ich wzory i uzasadnij swój wybór.

O₂   AgBr   NH₃  H₂   NHCl   CaCO


Wzór substancji X:

Uzasadnienie:


Wzór substancji Y:

Uzasadnienie:

 

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

W poniższej tabeli zamieszczono dane dotyczące rozpuszczalności substancji X w wodzie, a na wykresie przedstawiono krzywą zależności rozpuszczalności substancji Y w wodzie.

Oddziaływania międzycząsteczkowe

1. Narysuj na wykresie (s. 10) krzywą rozpuszczalności substancji X i wyznacz wartość temperatury, w której substancje X i Y mają taką samą rozpuszczalność. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu substancji X lub Y w tej temperaturze.


Substancje X i Y mają taką samą rozpuszczalność w temperaturze ………… °C.

Stężenie % nasyconego roztworu:

 

2. Spośród wymienionych niżej substancji wybierz tę, która była oznaczona symbolem X, oraz tę, która była oznaczona symbolem Y. Napisz ich wzory i uzasadnij swój wybór.

O₂   AgBr   NH₃  H₂   NHCl   CaCO


Wzór substancji X:

Uzasadnienie:


Wzór substancji Y:

Uzasadnienie: