Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Jedną z metod otrzymywania halogenoalkanów jest reakcja alkoholu alifatycznegoz halogenkiem fosforu(III).

Jedną z metod otrzymywania halogenoalkanów jest reakcja alkoholu alifatycznegoz halogenkiem fosforu(III).

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Jedną z metod otrzymywania halogenoalkanów jest reakcja alkoholu alifatycznego
z halogenkiem fosforu(III). Ta reakcja przebiega zgodnie z poniższym schematem, w którym R oznacza grupę alkilową, a X – atom halogenu.

Jedną z metod otrzymywania halogenoalkanów jest reakcja alkoholu alifatycznegoz halogenkiem fosforu(III).

Napisz równanie reakcji otrzymywania 3-bromo-3-metyloheksanu opisaną metodą – zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych. Napisz nazwę systematyczną użytego alkoholu.

Jedną z metod otrzymywania halogenoalkanów jest reakcja alkoholu alifatycznegoz halogenkiem fosforu(III).

Nazwa systematyczna alkoholu: