Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Napisz wzór elektronowy bromku fosforu(III).

Napisz wzór elektronowy bromku fosforu(III).

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Jedną z metod otrzymywania halogenoalkanów jest reakcja alkoholu alifatycznego
z halogenkiem fosforu(III). Ta reakcja przebiega zgodnie z poniższym schematem, w którym R oznacza grupę alkilową, a X – atom halogenu.

Napisz wzór elektronowy bromku fosforu(III).

Napisz wzór elektronowy bromku fosforu(III). Pary elektronowe wiązań oraz wolne pary elektronowe zaznacz kreskami. Oceń, czy cząsteczka bromku fosforu(III) jest płaska.

Napisz wzór elektronowy bromku fosforu(III).

Ocena: