Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - W opisanej metodzie 3-bromo-3-metyloheksan otrzymuje się w postaci mieszaninyracemicznej, czyli równomolowej mieszaniny obu enancjomerów.

W opisanej metodzie 3-bromo-3-metyloheksan otrzymuje się w postaci mieszaninyracemicznej, czyli równomolowej mieszaniny obu enancjomerów.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Jedną z metod otrzymywania halogenoalkanów jest reakcja alkoholu alifatycznego
z halogenkiem fosforu(III). Ta reakcja przebiega zgodnie z poniższym schematem, w którym R oznacza grupę alkilową, a X – atom halogenu.

W opisanej metodzie 3-bromo-3-metyloheksan otrzymuje się w postaci mieszaninyracemicznej, czyli równomolowej mieszaniny obu enancjomerów.

W opisanej metodzie 3-bromo-3-metyloheksan otrzymuje się w postaci mieszaniny
racemicznej, czyli równomolowej mieszaniny obu enancjomerów.
Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał wzory stereochemiczne składników tej mieszaniny.

W opisanej metodzie 3-bromo-3-metyloheksan otrzymuje się w postaci mieszaninyracemicznej, czyli równomolowej mieszaniny obu enancjomerów.